دریافت حقوق‌های نجومی مدیران را ناعادلانه، غیرمنصفانه و مصداق حرام‌خواری است/ دولت خود را به انتخابات و مسائل سیاسی آلوده نکند