سقوط شهاب سنگی بزرگ در استرالیا + تصاویر

به گزارش ایران خبر، صدها گزارش محلی از سوی ساکنان شهر کوئینزلند استرالیا نشان داد روز گذشته یک شهاب‌سنگ بزرگ با زمین برخورد کرده است و علاوه بر لرزش شدید منطقه، باعث شده است نور بزرگی در آسمان دیده شود. این سنگ آتشین آسمانی که رسانه‌های خبری و کارشناسان هم برخورد آن را با شهر […]