افتتاح چهارمین نمایشگاه بین المللی دریایی جمهوری اسلامی ایران