مقررات زوج و فرد ۱۰ روز دیگر اجرایی می شود

به گزارش ایران خبر، بر این اساس نسخه جدید زوج و فرد که قرار بود از ابتدای مهر ماه اجرا شود اما ۵ روز پس از آغاز، متوقف شد، ۱۰ روز دیگر از سر گرفته می‌شود و خودروهای فاقد معاینه فنی در صورت تردد در محدوده طرح زوج و فرد، ۵۰ هزار تومان جریمه خواهند […]