ایرانیان رکورددار مصرف کیسه پلاستیکی هستند

به گزارش ایران خبر، محمد درویش در همایش حفظ محیط زیست، مشارکت مردمی و مسئولیت اجتماعی در کاشمر از توابع خراسان رضوی افزود:هر ایرانی سه برابر بیشتر از متوسط جهانی پلاستیک مصرف می کند که این امر موجب مصرف بیشتر انرژی و آب، انتشار گاز های گلخانه ای، سیل خیزی و آلودگی خاک می شود. […]