یک هفته هفت چهره؛ تمام شدن احمدی نژاد، رَد دادن فراستی!

ایران خبر- با بیانات اخیر مقام معظم رهبری کار احمدی نژاد حداقل در سطح اول سیاست تلویحا پایان یافته است. فراستیِ برنامه ۷ (رد داده یِ هفته!) مسعود فراستی در چند هفته گذشته گویی به سیم آخر زده است( و به تبع آن برنامه ۷). از تحلیل هایش درباره ایدئولوژی و مرام مجله «فیلم» بگیرید […]