ترامپ گوگل را به طرفداری از کلینتون متهم کرد

دونالد ترامپ در یک سخنرانی ادعا کرد گوگل خبرهای منفی درباره کلینتون را به نمایش نمی‌گذارد.