موافقت با تفویض ۱۰۰ اختیار به استان‌ها

قائم مقام وزیر کشور گفت: تصمیم‌ گیری از سطح ملی به استان داده شود، کارها روان‌ می‌ شود و پیشنهادات زیادی بود که هیئت دولت با تفویض ۱۰۰ اختیار موافقت کرد.۱۲:۱۰ – ۱۳۹۵ پنج شنبه ۸ مهر