حضور فاطمیون در سوریه سرآغازی برای ارتش اسلامی است