هفتمین نشست فصلی حزب اعتدال و توسعه برگزار شد

هفتمین نشست فصلی حزب اعتدال و توسعه صبح امروز در سالن اجلاس سران برگزار شد.