کنفرانس بروکسل، محل تصمیم‌گیری درباره ادامه حمایت مالی جهان از افغانستان

حامیان بین‌المللی افغانستان هفته آینده در یک کنفرانس دو روزه در بروکسل درباره ادامه اعطای کمک مالی به این کشور تصمیم‌گیری می‌کنند.