واشینگتن مسئولیت حمله به القاعده در یمن را بر عهده گرفت