فن پرسی: فرزندانم تصمیم می گیرند کجا بازی کنم

روبن فن پرسی، مهاجم باتجربه فنرباغچه اعتراف کرد که فرزندان او در رابطه با باشگاه آینده او تصمیم گیرنده اصلی هستند.