نرخ ۲۴ ارز افزایش یافت

بهای رسمی دلار با ۳ هزار و ۴۶ تومان به فروش می رسد.