اعضای هیأت امنای «بنیاد تعزیه» تعیین شدند

نشست بنیاد علمی و فرهنگی تعزیه و همایش‌های آیینی با موضوع تعیین اعضای هیأت امنا برگزار شد.