گروه صنعتی ایران خودرو در نمایشگاه تبریز آغاز به کار کرد