انتقاد از بازداشت ۳۲ هزار نفر در کودتای ترکیه

رهبربزرگترین حزب مخالف جناح حاکم ترکیه از بازداشتهای گسترده گروهی و اخراج و تعهد برای حمایت از قربانیان کودتای ناکام آن کشور انتقاد کرد….