چرا آمریکا پشت عربستان را خالی کرد؟/ گاو شیرده عربستان دیگر به درد واشینگتن نمی‌خورد!