شیلتون: از اخراج آلاردایس خوشحالم

پیتر شیلتون، گلر سابق تیم ملی انگلیس مدعی شد که از اخراج سم آلاردایس،‌ سرمربی انگلیس خوشحال است.