اظهارات شگفت‌آور وزیر خارجه بحرین در مورد شیون پرز