کمک رسانی های سازمان ملل به شهر الشرقاط عراق

به گزارش خبرگزاری تقریب(تنا)، “سلی هیداک” مدیر محلی برنامه جهانی غذای سازمان ملل  دراطلاعیه ای با اشاره به این که ساکنین شهر الشرقاط در شمال عراق در دو سال گذشته به دلیل کنترل نیروهای تروریستی داعش بر این شهر از هر گونه ارتباطی با جهان خارج محروم بوده اند، وضعیت انسانی و معیشیتی مردم این […]