کدام کشورهای عربی در جنازه «پرز» شرکت می‌کنند

رسانه‌های اسرائیلی از شرکت برخی از مقامات کشورهای عربی در مراسم تشییع‌ رئیس سابق این رژیم خبر دادند.