یمنی ها موشک خود ساخته وارد عرصۀ نبرد کردند

واحد موشکی جمهوری یمن از ورود موشک “صمود” به خط مقدم نبرد با نیروهای متجاوز سعودی و مزدوران آنها خبر داد….