جانشین فرمانده سپاه: در دریا آمریکایی‌ها مجبورند با زبان فارسی با پاسداران انقلاب اسلامی صحبت کنند

باید همه با هم متحد و محکم باشیم چرا که اگر کوچکترین اشتباهی کنیم دشمن به ما بسیار نزدیک است. در واقع دشمن ما ضعیف نیست و ما قوی هستیم لذا موازنه برقرار است.