تفاهم نامه همکاری بانکی با مجارستان در آینده ای نزدیک

مدیرعامل بانک توسعه صادرات از انعقاد تفاهمنامه همکاری این بانک با اگزیم بانک مجارستان در آینده نزدیک خبر داد .