پاس گل یار دوازدهم برای گل زدن + فیلم

در این فیلم لحظه‌ی پاس گل دیدنی داور بازی فوتبال را مشاهده می کنید.