احیای آموزه های محیط زیست در مدارس سراسر کشور

معاون تربیت بدنی و سلامت وزارت آموزش و پرورش از احیای آموزه های زیست محیطی در مدارس با همکاری سازمان محیط زیست در قالب دستورالعملی خبر داد.