وزش باد نسبتاً شدید برای مناطق غرب و شمال‌ شرق اصفهان