مراسم بزرگداشت روز «دیپلمات» در تاجیکستان برگزار شد

رئیس‌جمهور تاجیکستان در بزرگداشت روز «دیپلمات» در تاجیکستان گفت: در حال حاضر بیش از ۳۰ نمایندگی دیپلماتیک این کشور در راستای حمایت از حقوق و منافع ملی شهروندان تاجیک در کشورهای مختلف دنیا فعالیت می‌کنند.