گلایه رئیس جمهور از صاحب نظران و اهالی رسانه

رئیس جمهور روز گذشته در جمع مردم قزوین با بیان مواردی از عملکرد دولت گلایه‌ای را هم در قالب یک سوال مطرح کرد.