تدوین آیین نامه جدید برای دانشجویان کارشناسی/هیات امنای دانشگاه تعیین کننده شهریه هستند

معاون آموزشی وزارت علوم گفت: سیاست پذیرش دانشجو در پردیس های خودگردان درحال بازنگری است و بعد از جمع بندی نهایی و نتایج اعلام خواهد شد.