والکات: از بازی کردن کنار سانچز لذت می برم

تئو والکات، وینگر تند و تیز آرسنال معتقد است که در صورت ادامه چنین روندی از سوی الکسیس سانچز، فصل خوبی در انتظار آرسنال است.