علی نژاد ناظر مسابقات جهانی جوانان ووشو شد

مهدی علی نژاد رییس فدراسیون ووشوی ایران به عنوان عضو کمیته نظارت بر مسابقات جهانی جوانان انتخاب شد.