کسب رزق حلاق در «آفاق»

برنامه اذان‌گاهی و گفتگومحور «آفاق» با موضوع رزق حلال، پنجشنبه ۸ مهرماه از شبکه افق پخش می‌شود.