برنامه‌ریزی برای انتخابات ۹۶ در نشست فصلی حزب اعتدال و توسعه

معاون سیاسی حزب اعتدال و توسعه تاکید کرد: امیدواریم در نشست فصلی حزب بتوانیم برای انتخابات ۹۶ برنامه ریزی کنیم.