برنامه‌ریزی برای انتخابات ۹۶ در نشست فصلی حزب اعتدال و توسعه