گاف دوباره گری جانسون هنگام انجام مصاحبه انتخاباتی

نامزد حزب «لیبرترین» انتخابات ریاست‌جمهوری آمریکا بار دیگر هنگام مصاحبه به گفته خودش دچار هنگ مغزی شد.