دستگیری ۵ شکارچی غیرمجاز در قزوین

در این مأموریت یک قبضه اسلحه گلوله زن و سه قبضه اسلحه ساچمه زنی به همراه مقداری ادوات شکاری از متخلفین کشف و ضبط شد.