عرضه کارت های اعتباری در بانک ملت از اول مهر

به گزارش خبرگزاری ایمنا به نقل از روابط عمومی بانک ملت، هادی اخلاقی فیض آثار افزود: بانک ملت از ابتدای مهرماه براساس دستور العمل اجرایی صادره از سوی بانک مرکزی، نسبت به اعطای کارت های اعتباری مرابحه در سه سطح طلایی با سقف فردی ۵۰۰ میلیون ریال، نقره ای با سقف فردی ۳۰۰ میلیون ریال […]