نقض قردادهای فیسبوک برای واتس اپ دردسر ساز شد

فیسبوک با نقض قراردادهایش قصد دارد اطلاعات داده های واتس اپ را در شبکه اجتماعی خود به اشتراک بگذارد.