افتتاح ۷۳۰ پروژه ارتباطی با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال

۷۳۰ پروژه در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات با سفر حسن روحانی به استان قزوین با سرمایه‌گذاری ۸۰۰ میلیارد ریال افتتاح و به بهره‌برداری رسید.