کشف انواع کالاهای قاچاق در شیراز + فیلم

در این فیلم کشف انواع کالاهای قاچاق توسط ماموران تعزیرات حکومتی استان فارس را مشاهده می کنید.