منطقه «البوذیاب» عراق آزاد شد

سومریه نیوز اعلام کرد نیروهای عراقی منطقه «البوذیاب» را به طور کامل آزاد کردند.