جزئیات برنامه های ماه محرم در دانشگاه شریف اعلام شد

دبیر هیات الزهرا دانشگاه صنعتی شریف از برنامه های ایام محرم در این دانشگاه خبر داد.