واکنش جالب حامد حدادی به تجمع خوزستانی‌ها؛/ نیمی از این ورزشکاران را ندیده بودم