میهمانی سپاهان در آبادان/ شکست خورده‌ها به دنبال جبران