نهاوندیان: سامانه ۱۱۱ وظیفه برقرار ارتباط دو طرفه بین مردم و رئیس جمهور را برعهده دارد

در هر شیفت ۱۸۰ نفر در طول چهار روز و به صورت شبانه‌روزی در این مرکز فعالیت می‌کنند که امیدواریم مورد رضایت مردم باشد.