مالدینی مدیر فنی جدید آث میلان

مدیر اجرایی جدید آث میلان در تازه ترین اظهار نظر خود گفته که تلاش زیادی را برای بازگشت پائولو مالدینی اسطوره این تیم به جمع روسونریها دارد