عبدی: مصدومیتم برطرف شده است

مدافع تیم فوتبال استقلال خوزستان گفت: خداراشکر وضیعت خوبی دارم و می توانم مقابل ماشین سازی به میدان بروم.