درباره فیلم «فروشنده» ساخته اصغر فرهادی

به گزارش ایران خبر، «مهرو رعنا/ سیه‌مو رعنا…» این‌ها را ملوک ضرابی خوانده است، در دستگاه «بیات ترک». مهم نیست که صدایِ حاضر با کیفیت پخش کنونی چه‌قدر گوش‌نواز است، مهم برای اصغر فرهادی و ما، تاریخِ این صداست، تاریخِ این ترانه. تاریخ و صدالبته زن بودن صاحب صدا که می‌تواند انعکاس‌دهنده‌ ایرانِ دیگری در […]